Lainasumma:
Ikäsi:
Laina-aika:

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Verkkomedia Lauri Mäenpää tmi
Linnankatu 13, 20100 TURKU

2. Rekisteriasiat

Lauri Mäenpää
webmaster at pikaluottohaku.com

3. Rekisterinnimi

Pikaluottohaku.com suoramarkkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden luvan- ja kiellonvaraiseen suoramainontaan ja tähän rinnastettaviin sähköpostiosoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot on kerätty rekisteriin lisätyiltä henkilöiltä itseltään. Tiedot on kerätty Pikaluottohaku.comin tai muun Verkkomedia Lauri Mäenpään omistuksessa olevan sivuston kävijöiltä. Rekisteröidyt on lisätty rekisteriin vasta heidän klikattua sähköpostistaan vahvistuslinkkiä.

7. Tietojen luovutus

Asiakkaiden henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille osapuolille, paitsi Suomen virannomaistoimien näin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan näin vaatiessa. Lähettämissämme sähköposteissa on aina linkki, jonka kautta suorapostitukset voidaan peruuttaa.

9. Rekisterin suojausperiaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisena. Tiedot on suojattu palomuurein ja muin teknisin tietoturvatoimin. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Rekisteriin on pääsy vain niillä rekisterinpitäjän lukuun toimivilla henkilöillä, joille rekisteriin pääsy on tarpeellista työtehtäviensä puolesta.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kahden kuukauden kuluessa tarkastuspyynnön vastaanottamisesta. Tarkastuspyyntö on mahdollista tehdä maksutta kerran vuodessa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai tähän rinnastettaviin toimiin. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen korjaamista ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle (webmaster at pikaluottohaku.com).

Lainat & luotot